Grade didactice

Institutia preşcolară nr. 12 este asigurată totalmente cu cadre didactice şi cadre auxliare. Pentru buna organizare şi functionare a activitaţii grădiniţei este necesar de a păstra statele prevazute în componenţa actuală.

Cadrele didactice calificate, toţi cu studii superioare specializate, au o bună pregătire de specialitate şi metodică, cu performanţe bune şi dornice de informare, înnoire şi perfecţionare a practicilor pedagogice.

Activitatea didactică în cadrul instituţiei preşcolare îmbină profesionalizm şi îndrăzneală,experienţă şi potenţial didactic, echelibru şi arderea profesională. Relaţii interpersonal bazate pe colaborare, deschidere,comunicare.

Numar total de cadre didactice – 11,

înv.l.romînă – 1 grad didactic I

conducător muzical – 1grad didactic I.

Cadre didactice  cu grad II – 9

Cadre didactice cu studii superioare – 10