Directorul instituţiei

CURRICULUM VITAE

Numele, prenumele

Constandoglo Irina Victor

Data naşterii

09.06.1973

Adresa

Republica Moldova, municipiul  Chișinău, str. G.Asachi

Telefon(oane)

022-72-85-52

Data naşterii

09.06.1973

Sex

femenin

Studii şi diplome

  • 1990 – absolvirea şcolii medie nr.7 “L.Tolstoi” din oraşul Chişinău
  • 1991-1996 – anii de studii la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, facultatea pedagogie
  • 29.07-02.08.2013 – participarea la Programul de formarea a mentorilor în cadrul proiectului Parteneriat Global pentru Educaţie
  • 06.01.2014-18.01.2014 – cursuri de perfecţionare/specializare, metodica pregătirii lecţiei/activităţii multimedia moderne, Institutul de Formare Continuă
  • 18.01.2014-14.02.2014 – cursuri de formare continuă, educaţia preşcolară, Institutul de Formare Continuă
  • 01.09.2014-30.06.2015 – programul de formare profesională continuă pentru obţinerea unei noi calificări Pedagogie preşcolară, UPS „I.Creangă”
  • 06.02.2017- 24.02.2017– curs de formare profesională continuă în Management educaţional

Aptitudini şi competenţe personale

  1. limbi
  2. calităţi personale

Rusă, română

responsabilă, atentă, punctuală, activă