Descrierea instituției

Instituţia de educație timpurie nr.12  “Calinca” este creşă-grădiniţă de tip general. Instituția este o unitate de învățământ publică de educație timpurie în subordonarea Administrației Publice Locale de nivelul întâi.

 La momentul actual, instituţia funcţionează cu o capacitate de 4 grupe cu predare în limba rusă cu 110 copii înscrişi în listă, după proiect fiind de 4 grupe cu 75 de copii. 

În instituţie este stabilită săptămâna de muncă de 5 zile (zile de odihnă: sâmbătă şi duminică)  şi un regim de activitate de 12 ore de la 07.00 până la 19.00.

Este o instituţie în care se realizează principiul continuităţii al educaţiei de la treapta preşcolară la treapta primară. Procesul educaţional în instituţie se desfăşoară în baza Curricumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară în Republica Moldova, avînd drept punct de referinţă în organizarea şi proiectarea activităţii instructiv-educative cu copiii din instituţie Standardele de Învăţare şi Dezvoltare pentru copilul de la naştere la 7 ani.

Fiind o instituţie în care se respectă principiile democratice tindem să aplicăm strategii didactice interactive care ar contribui la menţinerea şi sporirea calităţii procesului educaţional.